„Praca konkursowa – Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie”

Data dodania: 18/02/2022
  • #Concept design

„Praca konkursowa – Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie”

Data dodania: 18/02/2022
  • #Concept design

Concept Design, Exterior Design, Realizacje


Podstawowy nacisk położyliśmy się na ochronę istniejącej struktury naturalnej terenu. Na działce kształtuje się rzeźba piaszczystej wydmy, otoczona przez bujny drzewostan zawierający cenne drzewa. Bryła budynku jest tak wkomponowana, aby oszczędzić jak największą ilość roślinności. Ważnym celem było zrezygnowanie z lokalizacji parkingu na powierzchni działki nr. 202. Występuje na niej duże wzniesienie terenu oraz liczne drzewa. Aby uniknąć wycinki oraz niefortunnej przestrzennie struktury zniwelowanej płaszczyzny parkingowej z ograniczoną ilością miejsc, preferujemy utworzenie w pełni funkcjonalnego, pojemnego garażu podziemnego w obrysie projektowanej zabudowy.

Istotnym założeniem kształtowania przestrzeni było wkomponowanie bryły w strukturę wydmy.

Rozmieszczenie obiektu umożliwia nam zrealizowanie dachu jako wielospadową, pogrążoną konstrukcję będącą jednocześnie zielonym dachem funkcjonalnym umożliwiającym czasowe wydarzenia takie jak wystawy rzeźb czy roślin. Całość jest dostępna ciągami pieszymi.